Erätonttu/Suvi Mähönen

Erätontun eli Suvi Mähösen kanava käsittelee elämänmuutosta Espoosta Lapin pieneen kylään, oman farmin perustamista ja yrittäjyyttä.

Erityisesti hevoset ovat isossa roolissa hänen kanavassaan. Muita Erätontulle tärkeitä arvoja ovat kotimaisuus, vastuullisuus ja luonto.

Suvi on ammatiltaan valokuvaaja, ja hänen pääkanavansa ovat Tiktok ja Instagram.

Referenssit:

Suvi on toiminut aiemmin brändilähettiläänä Sail&Skillä, sekä kuvannut useille yrityksille tuotekuvia.

Sivustot:
www.eratonttu.fi
Instagram: Eratonttu
Tiktok: Eratonttu
Youtube: Erätonttu